LABANGKARA: PUH ASMARANDANA

PUH ASMARANDANA

  1. Sang prabu angandika aris,  Eh, Kipatih mangkubumia, pundi epen ning ngong mangko , lah aturena maring wang, den age sun apanggiya, kipatih aris umatur,  hing sira srinarata.
  2. Singgih patibra narpati amba amatur ring tuan, Doh pangeran gusti ning ngong mangko, Tanangsa amba patikbra, Kang suapna sang nata, Anging patikbra sumanggup, Hing marga rare alittika
  3. Hya  wruh epenni narpati, Tur sanggup angambila , Epen paduka sang  katong, Tuwi wus wikan ning marga, Sang prabu angandika, Eh, apatih pundit rare iku, Kipatih aris umatur.
  4. Anuduh hing nguri niki, punika reke sang nata, sang nata angandika alon, Akena maring ngarsa, Kinonden nira kipatia, Eh, Labangkara maring ngayun, Hing angandika nira sang nata.
  5. Sang nata ngandika aris, Lah sira enggal lungaha Ambilena epen nengong, Lah lungaha depun nenggal, Ajata  nora  kena, Labangkara aris sumatur singgih betara.
  6. Saliring aturre kipatih, umatur ring srinalendra, Boya kadia mangkono, Anging misisa hing ngamba. Sang nata angandika, mangke sun ngangsung sirika lah sira lunga denenggal.
  7. Labangkara umatur raris, inggih patikba aneda,lamun   paduka sangkatong,akona  maa hing ngamba,singgah kawula aneda, pangampua  dateng  sangahulun, maka dadi sangu   amba.
  8. Sang naa ngndika ais, eh,wong wadon titimbalan, tana sue rauh mangko,Eh,wadon timbale sira Sangu nira rare ika, Dening picis rong laksiku, lawan kampuh rong jenengan.

Sumber: Buku Transliterasi Labangkare ditebitkan oleh penerbit Genius Jalan Kecubung IV/ Gomong Lama Mataram NTB (83126). Email: penerbitgenius@yahoo.com; telp.081703646716

Bagikan ke Media Sosial anda:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *